dnes je 25.3.2023

Input:

Vzor zmluvy na spracovanie účtovnej evidencie podnikateľa

29.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.1.4 Vzor zmluvy na spracovanie účtovnej evidencie podnikateľa

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie

uzavretá podľa § 269 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno: ............................................................................

Sídlo: ..............................................................................................

IČO: ................................................................................................

DIČ:..................................................................................................

IČ DPH:............................................................................................

Bankové spojenie, číslo účtu IBAN SK 98 ......................................

Štatutárny orgán