dnes je 27.6.2022

Vzor zmluvy o spolupráciArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

K nedostatočnému vymedzeniu dôvodov odstúpenia od zmluvyGarancia

6.8.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na ochranu pred porušením obchodného tajomstvaArchív

27.1.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie projektuGarancia

27.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníGarancia

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o poskytnutí referencií od zákazníkaArchív

3.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuArchív

23.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava komanditnej spoločnostiArchív

31.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyArchív

25.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej spoločenskej zmluvyArchív

28.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpeníGarancia

1.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava nepomenovaných zmlúv v Obchodnom zákonníkuArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava verejnej obchodnej spoločnostiArchív

31.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava sprostredkovateľskej zmluvyGarancia

7.1.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaGarancia

18.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaGarancia

19.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

31.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpeníGarancia

29.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záujmové združenia občanovArchív

8.7.2021, JUDr. Ivan Solej, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o dieloArchív

21.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer