Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2020 - daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 21.2.2020
1 EUR1,08 USD (-0)
1 EUR0,84 GBP (+0,01)
1 EUR4,28 PLN (+0,02)
1 EUR25,04 CZK (+0,08)
Ďalšie meny
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

Daňoví poradcovia
Súdy
Súdni exekútori
Katastrálne úrady
Živnostenské úrady
Daňové úrady
Vyberáme:
MONAREX, k.s.
Tel.: 048/4145571, 905323949
Fax.: 048/4145572
e-mail: monarex@monarex.sk

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Vážený čitateľ,

v najnovšej aktualizácii knihy Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania Vám opäť prinášame viacero zaujímavých kapitol. Podľa aktuálnych právnych predpisov sme zaktualizovali časť venujúcu sa záložnému právu, vecným bremenám, zmluve o pôžičke, bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov v súvislosti s podnikaním, ale aj iné nasledujúce právne úpravy a vzory.

ZMENA V LEGISLATÍVE! Zákonom č. 390/2019 Z. z.  z 22. októbra 2019 bola vydaná novela Obchodného zákonníka, ktorá  nadobúda účinnosť 1. októbrom 2020.  Novela mení a dopĺňa Obchodný zákonník najmä v časti týkajúcej  sa obchodného mena spoločnosti, organizačnej štruktúry jednotlivých podnikateľských subjektov, zápisu do obchodného registra, zrušenia, neplatnosti a zániku spoločnosti a zrušenia spoločností súdom. Novo upravuje aj postup pri likvidácii spoločnosti, menovanie likvidátora a jeho povinnosti, postup pri novoobjavenom majetku vymazanej spoločnosti. 

Čo sme v knihe aktualizovali a menili:

  Prepracovaná odborná on-line kniha Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania Vám pomôže pri práci so vzormi zmlúv a právnymi podaniami. Obsahuje množstvo odborných rád, ktoré Vám pripravili odborníci z praxe, aby poukázali na najčastejšie chyby, ktoré sa pri uzatváraní obchodných prípadov vyskytujú.

  V on-line príručke nájdete výstižné a zrozumiteľné spracovanie právnej úpravy zmlúv a právnych podaní platných v SR, práva a povinnosti zmluvných strán vystupujúcich v jednotlivých právnych vzťahoch.

  Výklad právnej úpravy Vám pomôže ľahko a presne sa orientovať v danej problematike, pričom vzory Vám ušetria čas, financie a starosti spojené s hľadaním správnych a presných znení zmlúv a právnych podaní.


  Ing. Lucia Žarnócaiová
  Odborná redaktorka

  Čo nájdete v online knihe?

  • Zmluvy a vybrané právne podania podľa obchodného zákonníka - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o kúpe prenajatej veci, zmluva o úvere
  • Zmluvy a vybrané právne podania podľa občianskeho zákonníka - zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, odstúpenie zmluvy, kúpna zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva, zmluva o nájme nebytových priestorov
  • Zmluvy a vybrané právne podania podľa zákonníka práce - vznik pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zodpovednosť zamestnanca, dohoda o hmotnej zodpovednosti, interné predpisy zamestnávateľa a vnútropodnikové právne akty, skončenie pracovného pomeru
  • Zmluvy a vybrané právne podania obchodných spoločností - verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť
  • Vybrané podania v súdnom konaní a podľa osobitných predpisov – podania pred začatím súdneho konania, podania na začatie súdneho konania, riadne a mimoriadne opravné prostriedky, správne súdnictvo, daňové konanie, exekučné konanie, katastrálne konanie, konkurzné a reštrukturalizačné konanie, stavebné konanie


  Čo získate s on-line knihou?

  • Nové spracovanie právnej úpravy - výstižné a zrozumiteľné, obohatené a rozšírené o náležitosti jednotlivých zmlúv a podaní, práva a povinnosti zmluvných strán.
  • Prehľadný postup krokov pri uzatváraní zmlúv.
  • Odporúčania a rady, čomu sa vyhnúť pri podpise zmluvy.
  • Upozornenia z praxe na najčastejšie chyby.
  • Zmluvné strany ich práva a povinnosti.
  • Praktické modifikácie zmlúv a právnych podaní.
  • Vzory jednoducho vyplníte vytlačíte a sú ihneď použiteľné v praxi.
  • Pri vybraných typoch vzorov zmlúv je uvedená i judikatúra, ktorá vám môže pomôcť lepšie sa orientovať v tejto problematike.

  Autorský kolektív

  JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

  Advokát zapísaný v zozname advokátov slovenskej advokátskej komory. Pôsobí ako pedagóg na Právnickej Fakulte Trnavskej univerzity, kde vedie semináre na Katedre občianskeho a obchodného práva so zameraním na obchodný zákonník.


  Ďalší autori

  • JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
  • JUDr. Július Fíger
  • doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
  • JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.
  • JUDr. Anna Peťovská, PhD.
  • JUDr. Zuzana Bartová
  • JUDr. Igor Zbojan, PhD.
  • JUDr. Andrea Kubányiová
  • JUDr. Viktória Nagyová Tenkač
  • JUDr. Mária Malíková
  • JUDr. Lucia Danišovičová
  • JUDr. Vladislav Mičatek
  • JUDr. Jozef Jaško
  • JUDr. Ivan Solej


  OBJEDNÁVKA

  Spokojní zákazníci online knihy

  "Vo svojej práci sa pomerne často venujem príprave zmlúv. Vzory od vydavateľstva Verlag Dashöfer sú pre mňa výraznou pomocou, ušetrím množstvo času."
  Daniela K., Bratislava


  "Páči sa mi prehľadné usporiadanie jednotlivých zmlúv podľa oblastí, do ktorých patria. Dielo odoberám štvrtý rok. Zatiaľ som nemala problém nájsť to, čo som potrebovala."
  Zuzana B., Senica


  "Portál využívam niekoľkokrát za mesiac, ale vždy v ňom nájdem vzor, ktorý práve potrebujem. Už mi viackrát pomohol." 
  Tomáš S., Poprad

   

   Váš názor
  Čo by ste zmenili na tomto portáli?
   Úspešne odoslané
  Input: