dnes je 27.6.2022

Vzor žiadosti o odpustenie zmeškanej lehotyArchív

28.5.2021, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na náhradu škody voči štatutárnemu orgánuArchív

28.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor odvolania proti rozhodnutiu súduArchív

14.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor platobného rozkazuArchív

28.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dovolania proti rozhodnutiu súduArchív

16.9.2020, JUDr. Lucia Daničovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na obnovu konaniaArchív

17.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmeny v osobe konateľa spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

27.7.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor úplného znenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

31.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

19.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor stanov akciovej spoločnosti, ktorá emitovala zaknihované akcie na meno s obmedzením prevoditeľnosti akciíGarancia

20.8.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer