dnes je 14.8.2022

Vzor zmluvy o skladovaníArchív

29.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o skladovaníArchív

28.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuArchív

27.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na náhradu škody spôsobenej povodňamiArchív

27.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedkuArchív

26.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedkuArchív

25.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie konateľa obchodnej spoločnosti zo zmluvy uzavretej medzi podnikateľmiArchív

25.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprístupnenie obsahu listiny o výsledku kontrolyArchív

22.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o prevádzke dopravného prostriedkuArchív

22.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o preprave veciArchív

21.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o preprave veciArchív

20.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšia činnosť súdneho exekútoraArchív

20.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôkazné bremeno obvinenéhoArchív

20.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

VypratanieArchív

19.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaArchív

19.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nečinnosť exekútora v procese vybavovania sťažnostiArchív

18.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaArchív

18.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia uskutočnením prác a výkonovArchív

18.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Voľná úvaha správneho orgánu pri hodnotení správneho trestaniaArchív

15.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odobratie veci alebo cenných papierovArchív

15.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zasielateľskej zmluvyArchív

15.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zasielateľskej zmluvyArchív

14.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o sprostredkovaníArchív

13.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia rozdelením spoločnej veciArchív

13.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o sprostredkovaníArchív

12.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmietnutie odporu proti platobnému rozkazuArchív

12.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia na nepeňažné plnenieArchív

12.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávokArchív

11.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosťArchív

11.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávky nebankovému subjektuArchív

11.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neoprávnené premiestnenie dieťaťaArchív

8.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor mandátnej zmluvyArchív

8.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom podnikuArchív

8.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava mandátnej zmluvyArchív

7.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom cenných papierovArchív

7.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na spätný lízingArchív

6.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazuArchív

6.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na operatívny lízingArchív

5.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom nehnuteľnostiArchív

5.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom hnuteľných vecíArchív

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na finančný lízingArchív

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmovArchív

1.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava lízingovej zmluvyArchív

1.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciArchív

31.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer