dnes je 27.6.2022

Vzor zmluvy o skladovaníGarancia

29.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o skladovaníGarancia

28.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nárok na náhradu škody spôsobenej povodňamiGarancia

27.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

27.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedkuGarancia

26.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o prevádzke dopravného prostriedkuGarancia

25.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie konateľa obchodnej spoločnosti zo zmluvy uzavretej medzi podnikateľmiGarancia

25.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprístupnenie obsahu listiny o výsledku kontrolyGarancia

22.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o prevádzke dopravného prostriedkuGarancia

22.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o preprave veciGarancia

21.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o preprave veciGarancia

20.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ďalšia činnosť súdneho exekútoraGarancia

20.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dôkazné bremeno obvinenéhoGarancia

20.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

VypratanieGarancia

19.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaGarancia

19.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nečinnosť exekútora v procese vybavovania sťažnostiGarancia

18.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaGarancia

18.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia uskutočnením prác a výkonovGarancia

18.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Voľná úvaha správneho orgánu pri hodnotení správneho trestaniaGarancia

15.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odobratie veci alebo cenných papierovGarancia

15.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zasielateľskej zmluvyGarancia

15.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zasielateľskej zmluvyGarancia

14.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o sprostredkovaníGarancia

13.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia rozdelením spoločnej veciGarancia

13.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o sprostredkovaníGarancia

12.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odmietnutie odporu proti platobnému rozkazuGarancia

12.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia na nepeňažné plnenieGarancia

12.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávokGarancia

11.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosťGarancia

11.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postúpenie pohľadávky nebankovému subjektuGarancia

11.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neoprávnené premiestnenie dieťaťaGarancia

8.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor mandátnej zmluvyGarancia

8.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom podnikuGarancia

8.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava mandátnej zmluvyGarancia

7.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom cenných papierovGarancia

7.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na spätný lízingGarancia

6.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia príkazom na zadržanie vodičského preukazuGarancia

6.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na operatívny lízingGarancia

5.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom nehnuteľnostiGarancia

5.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia predajom hnuteľných vecíGarancia

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na finančný lízingGarancia

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia zrážkami zo mzdy a iných príjmovGarancia

1.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava lízingovej zmluvyGarancia

1.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

31.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v bankeGarancia

30.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

30.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o nahradenie vyhlásenia vôle zo zmluvy o budúcej zmluve súdomGarancia

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie nájmu nebytového priestoruGarancia

29.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Exekúcia na peňažné plnenieArchív

28.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej spoločenskej zmluvyArchív

28.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer