dnes je 14.8.2022

Vzor pracovnej zmluvy na dobu neurčitúArchív

1.7.2021, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitúArchív

1.7.2021, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o uložení veciArchív

11.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor komisionárskej zmluvyGarancia

11.10.2021, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava sprostredkovateľskej zmluvyGarancia

7.1.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor mandátnej zmluvyArchív

8.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné dokumenty potrebné na založenie spoločnosti s ručením obmedzenýmArchív

14.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o poskytnutí referencií od zákazníkaArchív

3.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o skladovaníArchív

28.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaArchív

18.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o nájme bytových priestorovArchív

24.6.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o tichom spoločenstveArchív

19.5.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava pracovnej zmluvyArchív

1.7.2021, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Skončenie nájmu nebytového priestoruArchív

29.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor sponzorskej zmluvyArchív

9.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o úschove veciArchív

5.10.2021, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava lízingovej zmluvyArchív

1.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uložení veciArchív

11.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o skladovaníArchív

29.4.2022, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2020Archív

16.1.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme bytuArchív

25.6.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jana Polakovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o obchodnom zastúpeníGarancia

29.9.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o nájme parkovacieho miestaArchív

24.4.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam z pohľadu zákona o ochrane spotrebiteľaArchív

4.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava skončenia pracovného pomeru výpoveďouArchív

1.7.2021, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o sprostredkovaní postúpenia pohľadávkyGarancia

12.1.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o poradenských a konzultačných službáchArchív

29.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registraArchív

16.7.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovArchív

5.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na spracovanie účtovnej evidencie podnikateľaArchív

29.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zakladateľskej zmluvy o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upísanie akciíGarancia

17.8.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciArchív

31.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava nepomenovaných zmlúv v Obchodnom zákonníkuArchív

24.7.2020, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o výpožičkeGarancia

20.1.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Judikatúra z oblasti bankových zárukArchív

20.12.2021, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o tichom spoločenstveArchív

19.5.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor mandátnej zmluvy na vymáhanie pohľadávokArchív

11.4.2022, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o preprave veciArchív

21.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctvaArchív

19.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor príkaznej zmluvyArchív

3.12.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o obchodnom zastúpeníGarancia

1.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o nájme dopravného prostriedkuArchív

26.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníGarancia

4.10.2021, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor servisnej zmluvy na vykonávanie opráv a údržbyArchív

27.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanieArchív

1.7.2021, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení komanditnej spoločnostiArchív

31.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o sprostredkovaníArchív

13.4.2022, JUDr. Igor Zbojan, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o nájme dopravného prostriedkuArchív

27.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer