dnes je 27.9.2022

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny (§ 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce)Garancia

15.8.2022, Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o nahradenie vyhlásenia vôle o povinnosti manžela vydať si potvrdenie o tom, ako sa vyporiadaliArchív

24.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor odvolania proti rozhodnutiu súduArchív

14.9.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieArchív

7.3.2022, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesplnenie náležitosti kvalifikovaného elektronického podpisu dovolania advokátom a jeho právne následkyArchív

23.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o poradenských a konzultačných službáchArchív

29.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnostiArchív

31.3.2021, JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer