dnes je 27.9.2022

Input:

Vzor výzvy na vrátenie daru

25.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1.2 Vzor výzvy na vrátenie daru

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


Darca:

Meno a priezvisko: .........................................

Rodené priezvisko: .........................................

Bydlisko: .........................................................

Dátum narodenia: ...........................................

............................................

............................................

............................................

V .................. dňa: ............

Vec: Výzva na vrátenie daru

Vážený pán obdarovaný,

dňa ................. som s Vami uzavrel darovaciu zmluvu, prostredníctvom ktorej som Vám ako darca daroval dar – pozemok, vedený Okresným úradom, katastrálnym odborom pre katastrálne územie ..................................., pre okres ....................., pre obec