dnes je 27.9.2022

Input:

Vzor späť vzatia žaloby

23.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.10.1 Vzor späť vzatia žaloby

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd .....................................

.............................................................

.............................................................

V ............................... dňa ................

SPÄŤVZATIE ŽALOBY

vo veci zaplatenia 21 000 € s príslušenstvom

Žalobca:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................

IČO: .........................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .... oddiel... vložka č. : ........................

Konajúci prostredníctvom: štatutárneho orgánu x splnomocneného zástupcu .................

Číslo mobilu: