dnes je 25.3.2023

Input:

Vzor odvolania proti rozhodnutiu súdu

14.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.7.1 Vzor odvolania proti rozhodnutiu súdu

JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM.

Stiahnuť vzor


Okresný súd ................................

.................... (adresa)

.................... (obec)

Vec: ODVOLANIE

k sp. zn. ...............

Žalobca:

Obchodné meno: ........................................................

Sídlo: ......................................................................................................

IČO: .......................................................................................................

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu .......

Oddiel ........................ Vložka číslo: .............................

konajúci prostredníctvom štatutárneho orgánu, splnomocneného zástupcu

telefonické spojenie žalobcu číslo mobilu, mailová