dnes je 25.3.2023

Input:

Vypratanie

19.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.10.4 Vypratanie

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Martina Kostková

Vypratanie predstavuje najčastejší spôsob vykonania exekúcie, pokiaľ ide o exekúciu na nepeňažné plnenie. Vypratať možno tak nehnuteľnosť, ako aj byt (nepredstavuje nehnuteľnosť ako takú, ale súčasť nehnuteľnosti) či ich časť. Aby mohlo dôjsť k vyprataniu, exekučný titul musí znieť na vypratanie. Výrok musí obsahovať presnú špecifikáciu nehnuteľnosti či bytu, ktorý má byť vyprataný tak, aby nedošlo k zámene s inou nehnuteľnosťou, resp. bytom a vymedzenie, že povinný ho musí vypratať. Ak tieto podmienky rozhodnutie – exekučný titul nespĺňa, je to dôvod na zastavenie exekúcie.

Predpokladom exekučného titulu je tzv. žaloba na vydanie veci – reivindikačná žaloba, ktorou sa miesto vydania nehnuteľnosti alebo bytu žaluje ich vypratanie. Na jej základe musí súd