dnes je 27.9.2022

Input:

Sprístupnenie obsahu listiny o výsledku kontroly

22.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.197 Sprístupnenie obsahu listiny o výsledku kontroly

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal


Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení zo dňa 19. januára 2016 sp. zn. 3Sži/44/2014 (ďalej ako „Uznesenie”) vyjadril nasledovný právny názor, že: Ak je v prieskumnom konaní predmetom sprístupnenia požadovanej informácie obsah listiny - protokolu o výsledku kontroly, nemožno súdny prieskum vykonať bez toho, aby správny súd vzhliadol čo i len túto listinu, ak nie celý administratívny spis predmetnej vnútornej kontroly. Správny súd nemôže vychádzať len z tvrdení žalovaného správneho orgánu o nemožnosti sprístupnenia požadovanej informácie, ale je jeho oprávnením verifikovať tvrdenia orgánu verejnej správy, a to obzvlášť za situácie, ak sporný listinný dôkaz nie je vôbec súčasťou administratívneho spisu. Iným výkladom a postupom by