dnes je 25.3.2023

Input:

Liberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednosti za škodu a sankciu spôsobenú pri výkone funkcie nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

30.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.12 Liberačné dôvody na zbavenie sa zodpovednosti za škodu a sankciu spôsobenú pri výkone funkcie nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Preukázanie odbornej starostlivosti

V prípade porušenia povinnosti štatutárneho orgánu podať návrh na vyhláseniu konkurzu na dlžníka mu vznikla od 1. januára 2016 nová povinnosť zaplatiť správcovi konkurznej podstaty do všeobecnej majetkovej podstaty zmluvnú pokutu vo výške jednej polovice zákonného základného imania akciovej spoločnosti vo výške 12 500 €. Predpokladá sa, že pri porušení povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu zo strany štatutárneho orgánu sa medzi akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu dojednala zmluvná pokuta v uvedenej výške. Zmluvnú pokutu od členov