dnes je 25.3.2023

Vzor kúpnej zmluvy s predkupným právomArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na určenie spôsobu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

28.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

25.2.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vrátenie veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s ktorou bolo naložené v rozpore so zákonomArchív

2.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer