dnes je 25.3.2023

Právna úprava kúpnej zmluvyArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedľajšie dohodnutia pri kúpnej zmluveArchív

30.9.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava kúpnej zmluvyArchív

11.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Judikatúra z oblasti kúpnych zmlúvArchív

30.9.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy s predkupným právomArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy s výhradou vlastníckeho právaArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy uzavretej medzi právnickou a fyzickou osobouArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy na predaj ojazdeného motorového vozidlaArchív

17.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor kúpnej zmluvy s dohodou o zaplatení kúpnej ceny splátkamiArchív

14.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor odstúpenia od kúpnej zmluvy pre porušenie zmluvy podstatným spôsobomArchív

18.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o nahradenie vyhlásenia vôle zo zmluvy o budúcej zmluve súdomArchív

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstatyArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o kúpe prenajatej veciArchív

30.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyArchív

25.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy autorizovanej advokátomArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zámennej zmluvyArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam z pohľadu zákona o ochrane spotrebiteľaArchív

4.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor záručnej listinyArchív

7.1.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor výzvy správcovi konkurznej podstaty na vylúčenie veci zo súpisu všeobecnej konkurznej podstatyArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o práve spätnej kúpyArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vylúčenie veci z exekúcie - excindačná žalobaArchív

16.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor odstúpenia od zmluvyArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor jednostranného započítania pohľadávokArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa Občianskeho zákonníkaArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na náhradu škody za neoprávnený návrh veriteľa na vyhlásenie konkurzuArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie konateľa obchodnej spoločnosti zo zmluvy uzavretej medzi podnikateľmiGarancia

25.4.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle odporcu na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomArchív

17.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na rozhodcovský súdArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uložení veciArchív

11.1.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na určenie pravosti pohľadávkyArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

K náležitostiam ponuky na uplatnenie predkupného právaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dedičská nespôsobilosťGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyArchív

24.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o výhradnom obchodnom zastúpeníArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ručenie konateľa obchodnej spoločnosti v zmluve uzavretej medzi podnikateľmiGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žalobnej odpovede a vzájomnej žaloby na rozhodcovský súdArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevod nehnuteľností, na ktoré bol uplatnený reštitučný nárokGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Námietka zaujatosti sudcuArchív

25.9.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnenosť držby na základe zmluvy registrovanej štátnym notárstvomGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zodpovednosť za škodu pri predaji zálohuGarancia

17.3.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždeniaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obmedzujúca poznámka vo vkladovom konaníArchív

11.2.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na ochranu pred porušením obchodného tajomstvaArchív

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava žaloby na vylúčenie veci z exekučného konania - excindačná žalobaArchív

14.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava podmienok v zmluváchArchív

16.2.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na finančný lízingArchív

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer