dnes je 25.3.2023

Judikatúra z oblasti bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

8.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

21.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vylúčenie veci z exekúcie a bezpodielové spoluvlastníctvo manželovGarancia

30.9.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na určenie spôsobu užívania veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

28.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o nahradenie vyhlásenia vôle o povinnosti manžela vydať si potvrdenie o tom, ako sa vyporiadaliArchív

24.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

25.2.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc, JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor návrhu na obnovenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov zaniknutého počas trvania manželstvaArchív

7.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na vrátenie veci patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov s ktorou bolo naložené v rozpore so zákonomArchív

2.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor písomného potvrdenia o tom, ako sa manželia vyporiadaliArchív

23.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z dôvodu, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosťArchív

4.3.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželovArchív

22.2.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Ivan Syrový, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastníci exekučného konaniaArchív

23.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločný nájom bytu manželovArchív

22.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava žaloby na vylúčenie veci z exekučného konania - excindačná žalobaArchív

14.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava prevzatia dlhuArchív

30.9.2022, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právna úprava katastrálneho konaniaArchív

30.9.2022, JUDr. Július Fíger, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer