Input:

Vzory podmienok v zmluvách

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.23.1.1 Vzory podmienok v zmluvách

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Odkladacia podmienka v kúpnej zmluve, predmetom ktorej je kúpna nehnuteľnosti na úver:

Zmluvné strany sa dohodli, že právne následky tejto zmluvy nastanú okamihom schválenia úveru bankou a uzatvorenia zmluvy o úvere medzi bankou a kupujúcim za účelom zaplatenia kúpnej ceny podľa tejto zmluvy. Schválenie úveru bankou a uzatvorenie zmluvy o úvere je odkladacou podmienkou tejto zmluvy.

Odkladacia podmienka v zámennej zmluve, predmetom ktorej je zámena bytov, pričom jedna zo zmluvných strán ešte nie je vlastníkom bytu:

Zmluvné strany sa dohodli, že právne následky tejto zmluvy nastanú okamihom nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu č. ............. zmluvnou stranou ...................., čo je odkladacou podmienkou tejto zmluvy.

Rozväzovacia podmienka v zmluve o budúcej zmluve, v

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: