dnes je 27.9.2022

Input:

Vzor zmluvy o spolupráci

24.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.1.1 Vzor zmluvy o spolupráci

JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Odberateľom:

Obchodné meno: ..........................................................................

Sídlo: ...........................................................................................

Zastúpený: ....................................................................................

Bankové spojenie: IBAN SK ....................................................

IČO: .............................................................................................

DIČ: .............................................................................................

IČ DPH: .......................................................................................

Zapísaný v