dnes je 27.9.2022

Input:

Vzor zmluvy o skladovaní

29.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.16.1.1 Vzor zmluvy o skladovaní

JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Stiahnuť vzor


ZMLUVA O SKLADOVANÍ

uzavretá podľa § 527 ObchZ
medzi

Skladovateľom:

Obchodné meno: ........................................................................................
Sídlo: ..........................................................................................................
Zastúpený: štatutárny orgán, meno, priezvisko alt. iná osoba oprávnená konať za skladovateľa: ............................................
Bankové spojenie: číslo účtu IBAN SK........................................... v peňažnom ústave: ....................
IČO: ...........................................................................................................
DIČ: ...........................................................................................................
Zapísaný v obchodnom