dnes je 27.9.2022

Input:

Právna úprava mandátnej zmluvy

7.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.1 Právna úprava mandátnej zmluvy

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Mandátna zmluva je upravená v ustanoveniach § 566 až 576 ObZ. Je to relatívny obchodný záväzkový vzťah. Mandátnu zmluvu možno teda uzavrieť len medzi podnikateľmi, ak pri vzniku záväzkového vzťahu je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týka ich podnikateľskej činnosti. Voľba režimu obchodného práva stranami, ktoré nie sú podnikateľmi, prichádza do úvahy za podmienok stanovených v § 262 ods. 1 a 2 ObZ, čiže zmluvné strany sa môžu písomnou formou dohodnúť, že sa ich záväzkový vzťah bude spravovať ustanoveniami Obch. z. K takejto dohode môže dôjsť v prípade, ak jedna zo strán je podnikateľ a druhá strana nie je podnikateľom a objedná si od podnikateľa obstaranie určitých služieb na základe mandátnej zmluvy.

Písomná forma zmluvy sa nevyžaduje. Základné