dnes je 27.9.2022

Input:

Právna úprava lízingovej zmluvy

1.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1 Právna úprava lízingovej zmluvy

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Lízingová zmluva nie je v Obchodnom zákonníku samostatne upravená. Môže sa uzatvárať ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 ObchZ. V takomto prípade všetky náležitosti zmluvy upravujú zmluvné strany samostatne na základe vzájomnej dohody. Lízing sa môže uzavrieť na veci hnuteľné alebo nehnuteľné, ale predmetom zmluvy môže byť aj tzv. personálny lízing. Lízing vlastne predstavuje nájom veci upravený osobitným režimom najmä z hľadiska jeho financovania. V Obchodnom zákonníku je upravená zmluva o kúpe prenajatej veci, ktorá má obdobnú povahu ako lízingová zmluva, lebo tiež umožňuje nájomcovi kúpiť prenajatú vec. Táto zmluva však vychádza z úpravy nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, ktorej znenie nie je na lízingové vzťahy celkom vhodná. Používa sa preto nepomenovaná zmluva, ktorá umožňuje väčšiu zmluvnú voľnosť