dnes je 27.9.2022

Input:

Odobratie veci alebo cenných papierov

15.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6.6.10.2 Odobratie veci alebo cenných papierov

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Martina Kostková

Pri tomto spôsobe vykonania sa odoberá hnuteľná vec. Rovnako však, ako i pri predchádzajúcom spôsobe, sa v praxi realizuje ojedinele. Exekútor pri uskutočňovaní takéhoto výkonu vychádza čisto z exekučného titulu, ktorý zaviazal povinného, čiže osobu, ktorá neoprávnene vec drží, niečo konať, resp. dať, a to vydať vec oprávnenému, skutočnému vlastníkovi. Činnosť exekútora a jeho postup sú však odlišné v závislosti od toho, či vec neoprávnene drží povinný, alebo sa nachádza u tretej osoby.

Aj keď sa väčšina súdnych exekútorov v praxi s odobratím veci nestretáva, typickým príkladom odobratia je motorové vozidlo, ktoré patrí do vlastníctva oprávneného a neoprávnene ho užíva povinný. Súdny exekútor pri vykonaní exekúcie odobratím veci – motorového vozidla, odoberá