Input:

Judikatúra z oblasti uznávania záväzkov

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24.2 Judikatúra z oblasti uznávania záväzkov

JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.


Ak dlžník písomne uzná svoj záväzok na vydanie bezdôvodného obohatenia vyplývajúci zo vzťahu medzi podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, účinky uznania treba posúdiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka a nie podľa Občianskeho zákonníka (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Obo 173/2002)

Uznáním dluhu se zakládá vyvratitelná právní domněnka o existenci uznaného závazku v době uznání. Důsledkem uznání závazku je tedy přesun důkazní povinnosti (důkazního břemene) z věřitele na dlužníka, na němž tak je, aby prokázal, že závazek nevznikl, zanikl či byl převeden na jiného. Skutečnost, které svědčí vyvrátitelná právní domněnka, není předmetem procesního dokazovaní, a nebyla-li v řízení domněnka existence uznáneho závazku vyvrácena, soud musí mít tuto skutečnost za prokázanou. (rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 23.09.2010, sp. zn. 32 Cdo 170/2010)

K uznání závazku nestačí, že jej dlužník částečně plní. Z částečného plnění musí být současně zřejmé, že plněním dlužník uznáva i zbytek závazku. (rozsudok Najvyššieho súdu ČR z 24.09.2009, sp. zn. 23 Cdo 4777/2008)

Skutečnost, že písemně sjednaná leasingová smlouva je absolutně neplatným právním úkonem, nevyvrací sama o sobě

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: