Input:

Vzor žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.6 Vzor žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska

Adresa daňového úradu

V ...........................dňa ....................

K číslu .................................

Vec: Žiadosť o odpustenie zmeškanej lehoty

Príloha: odvolanie, potvrdenie o práceneschopnosti

Dňa ............... mi bol doručený platobný výmer o dodatočnom určení dane z príjmov č. k. ................ zo dňa .................... V čase doručenia platobného výmeru som bol práceneschopný a od .................. do ................ som bol ................................ (dôvod - napríklad hospitalizovaný na neurochirurgickom oddelení Fakultnej nemocnice Bratislava, kde som sa podrobil operácii).

Vzhľadom k tomu, že som v lehote na podanie odvolania proti platobnému výmeru z vyššie uvedených objektívnych

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: