Input:

Vzor všeobecného plnomocenstva právnickej osoby na zastupovanie v daňovom konaní

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.4 Vzor všeobecného plnomocenstva právnickej osoby na zastupovanie v daňovom konaní

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


PLNOMOCENSTVO

Zastupovaná osoba (splnomocniteľ):

Názov spoločnosti........................................................................

So sídlom .......................................

IČO:..............................................

Štatutárny orgán:...........................konateľ............................

Trvalé bydlisko ...............................

Zástupca (splnomocnenec):

Titul, meno a priezvisko .................

Nar. ...............................................

Adresa trvalého bydliska .................

Číslo občianskeho preukazu:.........

Zastupovaná osoba podľa § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov týmto udeľuje všeobecnú plnú moc zástupcovi na zastupovanie v daňovom konaní vedenom správcom dane Daňovým úradom .............. rozhodnutím

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: