Input:

Vzor plnomocenstva s určeným rozsahom zastupovania

17.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5.1.2 Vzor plnomocenstva s určeným rozsahom zastupovania

JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


PLNOMOCENSTVO

Zastupovaná osoba (splnomocniteľ):

Meno a priezvisko...........................

nar. ................................................

adresa trvalého bydliska ...................

Zástupca (splnomocnenec):

Meno a priezvisko...........................

nar. ................................................

adresa trvalého bydliska ..................

číslo občianskeho preukazu:..............

Zastupovaná osoba podľa § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: