Input:

Vzor návrhu na kolaudačné konanie

30.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2.2 Vzor návrhu na kolaudačné konanie

JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Stiahnuť vzor


Návrh na kolaudačné konanie

podľa § 76 stavebného zákona

Stavebný úrad

Mesto .................................................

Ulica ..................................................

PSČ....................................................

V ........................dňa .........................

Navrhovateľ: Ján Stavebník

Narodený: …………………

Bydlisko:…………………..

Vec: Návrh na kolaudačné konanie podľa § 76 stavebného zákona

Označenie a miesto stavby: stavba rodinného domu v obci………………..

Dátum a číslo stavebného povolenia: XYZ zo dňa…………….

Predpokladaný termín dokončenia stavby: ……………..

Termín úplného vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia stavby: ……………..

Údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka stavby a čas jej trvania

Prílohy:

a) opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

b) ak ide o stavbu, na ktorej geodetické činnosti zabezpečujú oprávnení geodeti a kartografi, doklad o zabezpečení spracovania

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: