Input:

Splácanie vkladu spoločníka

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.4.7 Splácanie vkladu spoločníka

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Novelou Obchodného zákonníka sa zmenil spôsob splácania vkladu spoločníkov obchodných spoločností , ktorým plnia svoju vkladovú povinnosť určenú v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine. Spoločníci obchodných spoločností alebo akcionári môžu vklad do spoločnosti splatiť peňažným alebo nepeňažným vkladom. Pri splatení peňažného vkladu došlo k zmene v tom, že doterajší spôsob platenia vkladu v hotovosti do rúk správcu vkladu, ktorý vydával vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho určenej časti, sa nahradil povinnosťou spoločníka splatiť peňažný vklad na účet zriadený správcom vkladu.

Od 1. januára 2016 bola opätovnou novelou Obchodného zákonníka zrušená táto úprava zrušená a na preukazovanie rozsahu splatenia vkladu spoločníka sa vyžaduje vyhlásenie správcu vkladu o jeho splatení.

Podrobnosti o povinnosti splatiť peňažný vklad a najmä jeho výšku, by mali spoločníci dohodnúť v spoločenskej zmluve. Výška vkladov musí byť dohodnutá v spoločenskej zmluve. Súčet vkladov musí vytvoriť základné imanie minimálne v zákonnej výške 5000 eur. Spoločníci musia splatiť dohodnutú časť vkladu vo výške 30 % z ich vkladu tak, aby súčet ich vkladov tvorilo aspoň 50 % základného imania spoločnosti.

Správca vkladu zriadi v peňažnom ústave účet spoločnosti, na ktorý vkladať prijaté finančné prostriedky od spoločníkov. O rozsahu splatenia vkladu im však vydáva písomné

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: