Input:

Právna úprava rozšírenia živnosti v s. r. o.

3.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.5 Právna úprava rozšírenia živnosti v s. r. o.

JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Žiadosť o rozšírenie živnosti sa podáva na miestne príslušnom živnostenskom úrade v zmysle ustanovenia § 49 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Podáva sa na tlačive, ktoré vydal živnostenský úrad.

Treba vyplniť, o akú živnosť ide a žiadosť podpisuje konateľ alebo konatelia spoločnosti podľa toho, či môže konateľ konať samostatne alebo len v spojení s druhým konateľom.

Dôležité je, o akú živnosť ide. Ak ide o živnosť remeselnú alebo viazanú, musí sa k žiadosti pripojiť doklad o odbornej spôsobilosti, ktorej splnenie predpokladá živnostenský zákon v prílohe k zákonu. Môže sa vyžadovať určité vzdelanie v odbore, prípadne prax.

Ak ide o voľnú živnosť, prikladá sa doklad o bezúhonnosti výpisom z registra trestov, dovŕšenie 18 rokov veku. Musí sa určiť zodpovedná osoba za konkrétnu živnosť, ktorá musí spĺňať požadované podmienky.

Zodpovednou osobou môže byť konateľ spoločnosti alebo spoločník ale aj tretia osoba, ktorá spĺňa podmienky na požadovaný predmet činnosti podľa prílohy

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: